Alles over onze historie

Koninklijk

Het 100 jaar bestaan van Gazelle

Koninklijk bezoek

Donderdag 7 mei 1992 was voor Gazelle een Koninklijke dag. In tweeërlei opzicht:

H.K.H. Prinses Margriet verricht symbolisch de laatste montage handeling voor de 8.000.000-ste door Gazelle geproduceerde fiets. Deze fiets, een Road Cruiser, is door Prinses Margriet bestemd voor het Rode Kruis.


De geboorte van het koninklijke bestaan van Gazelle

Bezoek commissaris van de Koningin

Tevens ontvangt Gazelle bij deze gelegenheid, in verband met het honderdjarig bestaan, het predikaat 'Koninklijk' uit handen van De Commissaris der Koningin in Gelderland dr. J.C. Terlouw.

 

Voortaan heet de fabriek Koninklijke Gazelle B.V. Deze onderscheiding is de kroon op ons werk.


Koninklijke Gazelle Logo 1992