Gazelle & Duurzaamheid

Duurzaamheid als investering in de toekomst

Duurzaamheid staat bij Koninklijke Gazelle voor toekomstige levensvatbaarheid. We zijn ons bewust van de uitdagingen en nemen onze verantwoordelijkheid. Dat doen we met de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor individuele mobiliteit - met onze focus op 4 van de 17 United Nations Sustainable Development Goals. Daarmee scheppen we toegevoegde waarde voor onze klanten, de onderneming en de maatschappij.    

We zijn ervan overtuigd dat Koninklijke Gazelle alleen door duurzaam handelen op de lange termijn succesvol kan zijn. Daarom is duurzaamheid in sociaal, ecologisch en economisch opzicht vast in onze ondernemingsstrategie verankerd. Van design en ontwikkeling tot productie, product en retail. Daarna pakken onze klanten het stokje van ons over. Want met fietsen zorgen zij voor een betere wereld: schoner, gezonder en leuker. 

Waardering en kansen voor medewerkers

Medewerkers vormen met elkaar de basis voor het succes van Koninklijke Gazelle. Hun toewijding, verantwoordelijkheidsgevoel en inzet zijn uitstekend. Vandaar dat we investeren in het vinden en vasthouden van de beste mensen. Wij stellen daar een aangenaam werkklimaat in een veilige, gezonde omgeving tegenover.  

In een tijd van digitalisering en technologische verandering biedt Koninklijke Gazelle haar medewerkers verantwoordelijk werk, met mogelijkheden om door persoonlijke ontwikkeling en training het beste uit zichzelf te halen - in een goede balans tussen werken en vrije tijd. Als werkgever omarmen wij Sustainable Development Goal 8, want alleen op deze wijze zijn innovatie en duurzame groei mogelijk.  

Werken bij Gazelle? Bekijk onze vacatures

Een beter milieu begint op de tekentafel

Duurzaamheid is bij Koninklijke Gazelle geen modewoord. Het is het uitgangspunt van ons handelen. Daarom zijn de levenscycli van al onze fietsen vormgegeven in lijn met het principe van minimaal gebruik van middelen en maximale duurzaamheid. Dat begint bij onze nieuwe productiefaciliteiten, waar we ons gasverbruik met 50% en het waterverbruik met 80% hebben verminderd. En met zonnepanelen voorzien we ruimschoots in onze eigen elektrische energiebehoefte.   

We ontwerpen en bouwen al 125 jaar fietsen voor de meest veeleisende fietsers ter wereld. Met deze ‘know how’ werken we nu verder aan Sustainable Development Goal 9: het verbeteren van onderzoek, de modernisering van onze technologische capaciteiten en de bouw van een duurzame, veerkrachtige infrastructuur. Door ondersteuning van de economische ontwikkeling in de regio Dieren en bij onze internationale productiefaciliteiten.     

Fiets houdt steden leefbaar

Binnen afzienbare tijd leeft zo'n 60% van de wereldbevolking in grootstedelijke agglomeraties. Om zulke woon- en werkomgevingen leefbaar te houden werkt Koninklijke Gazelle aan de verandering van ons mobiliteitspatroon. Door mee te denken over de verandering van steden voor auto's naar steden voor mensen. En bijzondere aandacht te schenken aan de luchtkwaliteit zoals bedoeld in Sustainable Development Goal 11.

In onze visie is er in deze ontwikkeling een belangrijke rol voor de fiets weggelegd. Immers, fietsen maakt steden en voorsteden veiliger en draagt bij aan verbetering van de luchtkwaliteit. Daarnaast is in een samenleving waarin velen zittend werken fietsen goed voor de gezondheid en conditiebehoud. Koninklijke Gazelle speelt daarop in met een uitgebreid programma fietsen - van sportieve ontspanning tot comfortabel elektrisch ondersteunde commuting. Duurzaam vervaardigd en emissievrij.      

Samen strijden voor schone lucht

"Maak steden duurzaam". Het is één van de 17 doelstellingen van de ontwikkelingsagenda voor 2015-2030 die de 193 lidstaten van de Verenigde Naties eerder hebben vastgesteld. Het 17e Sustainable Development Goal is partnerships aangaan om de doelen te bereiken. Zo werken we samen met universiteiten (voor onderzoek) en scholen (tests). En vanzelfsprekend met brancheverenigingen RAI en NEN ISO. 

Koninklijke Gazelle en het Longfonds besloten zich samen in te zetten voor schonere lucht. De partners willen Nederlanders bewust maken van het belang van schone lucht en de bijdrage die de fiets kan leveren. Veel Nederlanders maken immers gebruik van de auto voor ritjes die met gemak zijn te fietsen. Meer fietsen draagt bovendien bij aan een betere bereikbaarheid van steden en een vitale bevolking.