Erfgoed

Fiets jeugdverkeerspark

Onze erfgoedcollectie is verrijkt met dit fietsje uit 1964. Deze fiets komt in geen enkele catalogus voor en was niet te koop bij de dealer. De fietsjes zijn gebouwd in opdracht van Shell ten behoeve van inzet in jeugdverkeersparken. De hoogte van het zadel en stuur is instelbaar. Shell gaf deze fietsen in bruikleen aan het Verbond voor Veilig Verkeer. Waarschijnlijk zijn er 100 - 200 van deze fietsjes geproduceerd

Gazelle Fiets

Verkeersveiligheid

In de jaren 1950 - 1975 neemt door de exponentiële groei van het aantal personenauto's (en in mindere mate de bromfiets) het fietsgebruik af. Door de groei van de welvaart wordt de auto betaalbaar voor 'Jan Modaal'. In die periode neemt ook de verkeersveiligheid sterk af: van 1.021 verkeersdoden en 19.500 -gewonden in 1950 tot 3.264 verkeersdoden en 70.000 -gewonden in 1972. In 1960 vallen er 1.900 verkeersdoden, waarvan zeker 500 kinderen. Dit vraagt om maatregelen!

Verkeersonderricht

In 1957 wordt een jeugdverkeerspark gerealiseerd in Assen. Dit heeft in de eerste plaats een onderwijsdoel: "hoe vaak wordt er niet tegen het verkeer gezondigd?"

In juni 1961 vindt in Leeuwarden de landelijke start plaats van een mobiel verkeerspark als 'nieuw wapen tegen de verkeersonveiligheid'. De ervaring in de praktijk vormde een verlengstuk van het (theoretisch) verkeersonderwijs op de scholen. Kinderen moesten - in een realistische omgeving - worden voorbereid op deelname aan het werkelijke verkeer. In de beginjaren '60 werden een aantal 'vaste' en een vijftal mobiele jeugdverkeersparken gerealiseerd in Nederland en één op Curacao. De instructeurs van het Verbond voor Veilig Verkeer verzorgden het verkeersonderricht.

Behalve Shell leverde ook Esso een (financiële) bijdrage.

Trapauto

Naast deze fietsen bouwde Gazelle ook een aantal trapauto's in opdracht van Shell voor de jeugdverkeersparken. In het personeelsblad 'Gazelle Klanken' van juni 1964 wordt uitgebreid aandacht besteed aan dit bijzondere project (daarin 'verkeerstuinen' genoemd).

Medio 1966 beëindigt Shell de materiële steun. In 2014 komt er met de sluiting van het (commerciële) verkeerspark Assen een einde aan het fenomeen jeugdverkeerspark.