Fietsplan

Veel werkgevers zien het belang in van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de voordelen van vitaliteitsbeleid voor hun medewerkers. Het Nationaal Fietsplan is in het leven geroepen om zowel bedrijven als werknemers voordelen te bieden. Door deel te nemen aan het door de overheid gesteunde Fietsplan voor Nederland, dringen we met zijn allen CO2-uitstoot terug. Bovendien zorgt een brede inzet van een fietsplan aantoonbaar voor vitale medewerkers, met een kleinere kans op arbeidsverzuim. 

Hoe werkt een fietsplan?

"Hoe werkt een fietsplan?" is waarschijnlijk de eerste vraag die bij je opkomt. Het is in feite heel eenvoudig. Via je werkgever kun je met veel voordeel een nieuwe fiets aanschaffen. Je betaalt hem uit je bruto loonbestanddelen, zoals je kilometervergoeding. Normaal koop je een nieuwe (elektrische) fiets van je nettoloon. Nu betaal je in feite over het hele bedrag geen belasting, wat voordelig is. Hoe hoger je brutoloon, hoe meer voordeel je hebt. Lees hier meer over het fietsplan en het belasting voordeel.

Wil je een fietsplan voorbeeld? Stel je wilt een fiets van 1000 euro aanschaffen. Omdat het van je brutoloon afgaat, betaal je maximaal maar 480 euro wanneer je volledig in de belastingschijf van 52% valt. Wanneer jouw werkgever een bedrijfsfietsplan voorstelt, kun je altijd je HR-afdeling vragen de voordelen van het fietsplan te berekenen.

Fietsplan via je werk

Een fietsplan via je werk gaat tegenwoordig anders dan in de jaren voor 2015. Toen was het maximale bedrag 749 euro en moest je aan kunnen tonen dat de fiets uit het fietsplan voor de werknemer ook echt voor woon-werkverkeer werd gebruikt.

Met de nieuwe regeling WKR, wat staat voor Werkkostenregeling, is die verantwoordingsverplichting er niet meer. Ook maximale bedragen voor een fiets zijn niet meer van toepassing. Voor het fietsplan van je werkgever mag je bedrijf onder deze nieuwe regeling 1,2% van de brutoloonsom reserveren.

Fietsplan voor een elektrische fiets

Onder de oude regeling, die tot een maximumbedrag van 749 euro kon gaan, lag een handige en comfortabele e-bike vaak niet binnen de financiële mogelijkheden. In de nieuwe regeling is het heel goed mogelijk om deel te nemen aan een fietsplan met een elektrische fiets.

Met een e-bike fietsplan werk je nog steeds aan vitaliteit, maar wel met extra comfort. Wanneer je werkgever faciliteiten heeft om je fietsaccu op te laden, staat niets in de weg om je auto te laten staan en voor je woon-werkverkeer te kiezen voor je nieuwe e-bike.

Je fiets kopen met het fietsplan

Doet je bedrijf mee met een fietsplan? Dan is het zowel voor jou als je werkgever van belang om een fiets te kopen met het fietsplan bij een betrouwbare leverancier.

Gazelle is al sinds jaar en dag dé bekendste fietsenmaker van Nederland. Gazelle staat voor kwaliteit, innovatie en gebruiksgemak. Dit geldt niet alleen voor traditionele fietsen, maar ook voor moderne elektrische fietsen. Wil je een e-bike kopen met je fietsplan? Bespreek je wensen met je werkgever en kies samen voor Gazelle.