Fietsplan en de belastingdienst

Heeft je werkgever bekend gemaakt dat hij mee wil doen met het Fietsplan? Dan heeft hij ongetwijfeld laten weten dat je niet alleen extra goedkoop via je werkgever een fiets kunt aanschaffen, maar ook dat je van belastingvoordelen geniet. Hoe wordt een fietsplan door de Belastingdienst gezien? Dit is eenvoudig uit te leggen.

Normaliter zou je een nieuwe fiets uit eigen zak betalen, dus van je nettoloon. Daarover is al inkomstenbelasting betaald, in de meeste gevallen als voorheffing via je werkgever. De aanschafprijs van je fiets bij een bedrijfsfietsplan wordt echter op je brutoloon ingehouden. Je betaalt dus concreet minder belasting bij je fietsplan. Afhankelijk van je salarisniveau is je belastingvoordeel hoger. Het is relatief eenvoudig om je belastingvoordeel bij je fietsplan te berekenen.

Belastingvoordeel van je fietsplan

Een fietsplan van je werk levert elke medewerker een belastingvoordeel op, maar ook je werkgever heeft voordelen. Hij betaalt minder sociale werkgeverslasten en kan op een relatief eenvoudige manier zijn waardering uiten. De WKR, de Werkkostenregeling, geeft hem bovendien veel vrijheid om dit geheel op maat te doen. Als werkgever investeert hij met een fietsplan in een duurzaam en schoon milieu en levert hij een bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit wordt door veel afnemers als positief beschouwd.

Door medewerkers te laten fietsen, werkt hij aan vitaliteit en een terugdringing van arbeidsverzuim. Het is niet in alle gevallen mogelijk om exact het voordeel van je fietsplan te berekenen. Veel hangt af van je salarisniveau en je overige aftrekposten, zoals hypotheekrente. Als je een goed overzicht hebt van je inkomsten, betaalde belasting en je aftrekposten, dan kun je tot op de euro je belastingvoordeel van je fietsplan berekenen. Als je door mee te doen met een fietsplan in een andere belastingschaal terechtkomt, is je voordeel nog groter.

Belastingvoordeel van je fietsplan berekenen

Laten we uitgaan van de gemiddelde Nederlander. Zijn belastingvoordeel bij een fietsplan bedraagt al snel 42%. Afhankelijk van de regeling bij je werkgever betaal je je bedrijfsfiets uit je vergoeding voor woon-werkverkeer, uit vakantiedagen of vakantie-uren, maar altijd vanuit bruto loonbestanddelen. Over deze bruto loonbestanddelen, de naam zegt het in feite al, is nog geen belasting geheven. Door de aanschaf van je bedrijfsfiets verlaag je in feite je brutoloon, waardoor je netto minder belasting betaalt.

Stel dat je voor 1000 euro een e-bike aanschaft via je werk. Normaal zou je over die 1000 euro eerst 42% tot 52% belasting moeten betalen. Nu krijg je het in feite cadeau en bedraagt je netto aanschafprijs geen 1000 euro, maar 580 tot 480 euro. Je fiscaal voordeel bij een fietsplan kan dus honderden euro's bedragen.